Новости информационных технологий 2017До цього ж типу задач відноситься і прогнозування часового ряду на основі хронологічних даних.
Невелика тривалість циклу зумовлена відсутністю етапу збереження інформації, оскільки при інтерпретації інформації (тобто вже при сприйнятті і усвідомленні її) можливі наступні варіанти: приймається рішення і інформація втрачає свою значимість; інформація трансформується у нові знання.

Цілком таємна інформація є доступною чітко обмеженій групі осіб з відповідними повноваженнями.
Обов’язковою вимогою до інформації є: а) достовірність в) носій, джерело, приймач та наявний зв’язок між ними б) паперове підтвердження г) всі відповіді правильні 4.

Для використання інформації також є необхідною певна система сприйняття (мозок, наприклад), яка здатна оперувати цією інформацією.
В загальному випадку є висока вірогідність того, що випадковий чинник зробить вирішальний вплив на результат.