Новости информационных технологий 2017


Деякі задачі потребують доповнення даних певною апріорною інформацією.
Наприклад, для ІТ в промисловості визначені наступні цілі: усунення існуючих проблемних моментів (дрібносерійності• об’єктів виробництва при значних масштабах виробництва; ускладнений характер виробництва при скороченні ресурсів часу на використання функцій управління; поглиблення спеціалізації; необхідність комплексного охоплення, обліку видів взаємодії процесів); інтеграція управління і виробництва;• стандартизація і уніфікація засобів автоматизації.• Дерева рішень для ухвалення висновків.

► Опишіть життєвий цикл процесу створення товару.
Схема еволюції знань Вигляд узагальненого життєвого циклу наведено на рис.1.4 та рис.1.5.

зелений; ознака – “професія” містить такий список значень: апаратник, автослюсар, столяр, токар та ін.
Найпоширенішими є такі назви класифікаційних угруповань: клас, підклас, група, підгрупа, вид, підвид, тип.