73c3e671

Новости информационных технологий 2017


- 39 - 3.3.
Зазвичай дані є вхідною інформацією для інформаційного процесу.

Проте, нейронні мережі ефективно можуть використовуватись для розв’язання наступних задач: прогнозування на основі аналізу часових рядів;• ідентифікації об’єктів і класифікації;• оптимізації.• Однією із сфер застосування нейронних мереж є розпізнавання та аналіз вбудованої інформації при стеґанографічному (прихованому) захисті об’єктів: цифрових водяних знаків у зображеннях, цифрових копірайтів в програмних продуктах, і т.д.
01 Рис.2.2.

Структуру нейромережі – багатошарового персептрона – можна описати наступним чином.
В моделі сіткових баз використовують представлення даних у вигляді довільного графу.