73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Інформаційна технологія Оскільки на вході та виході ІТ є не матерія, і не енергія, а інформація, то: інформаційна технологія – це сукупність процесів, що використовує засоби та методи накопичення, обробки і передачі первинної інформації для отримання інформації нової якості про стан об’єкту, процесу або явища.
Так, наприклад, структурною називається інформація, яку отримує суб’єкт через органи відчуття.

ергономічної – люди (оператори, програмісти, користувачі),• психофізіологічні вимоги до користувачів, ергономічні характеристики окремих технологічних операцій; організаційної – форми і методи організації технологічних• процесів, функції робочих місць, структура мережі робочих місць, регламентація прав доступу до баз даних і знань, характеристики часових циклів; інформаційної – бази даних та знань, початкова вхідна• інформація, керуючі дані, моделі потоків інформації в даній предметній області, дані як проміжні результати, тощо; економічної – економічні цілі обробки даних, обмеження,• ресурси для впровадження.
Це нейронні мережі, дерева рішень, алгоритми кластеризації, виявлення асоціацій, тощо.

Це можна зробити за допомогою лінійної регресії або нейронних мереж.
Основною вимогою для організації і збереження знань є забезпечення простої і швидкої модифікації структур даних.