73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Символ – це найпростіший елемент даних, сигнал інформації (літера, цифра, знак), який окремо не має змісту.
Особливістю HTM-системє відносна вимогливість до обчислювальних ресурсів.

2.4.
Так, наприклад, структурною називається інформація, яку отримує суб’єкт через органи відчуття.

► Опишіть реляційну модель даних.
Для навчання використовуються спеціальні алгоритми.