73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Якщо в сканері немає вбудованого декодера (блок розшифрування штрих-коду), сканер передає в приймальний пристрій серію сигналів, які відповідають ширині чорних і білих смуг.
За режимами доступу інформація поділяється на рівні: цілком таємна (top secret);• конфіденційна (confi dential);• таємна (secret);• відкрита (unclassifi ed).• Відкрита інформація доступна широкому загалу користувачів, таємна містить відомості, які становлять державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої може завдати шкоди особі, державі, суспільству.

Кодування забезпечує унікальну ідентифікацію об’єктів, яка в сукупності з прийнятою системою класифікації чітко визначає місце об’єкта серед йому подібних.
Програмне забезпечення Numenta працює за принципами самонавчальної штучної нейронної мережі.

Процес переробки інформації за аналогією з процесами переробки матеріальних ресурсів можна сприймати як технологію.
Поділ інформації на вхідну і вихідну дозволяє визначити пропускну здатність системи, що здійснює обробку інформації.