73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Запис – пойменована сукупність полів, об’єднаних за змістовним принципом.
Інсталяційний пакет пакет програми NuPIC поширюється у двох версіях: для операційних систем Linux та Mac OS.

Найчастіше використовуються три: ієрархічна, мережева (сіткова) та реляційна.
Методи видобування знань можна умовно розбити на п’ять груп: класифікація; кластеризація (сегментація); регресія; асоціація.

База даних – це іменована сукупність взаємозв’язаних даних, що відображає стан об’єктів і їх відношення в даній предметній області.
Код – знакабосукупністьзнаків, призначенихдляхарактеристики об’єкта класифікації З поняттям коду пов’язані наступні терміни: алфавіт (абетка) коду – система знаків для створення коду; довжина коду – кількість знаків у коді без врахування пропусків; структура коду – умовне позначення складу та послідовності розміщення знаків у коді.