73c3e671

Новости информационных технологий 2017


При використанні цього алгоритму, вектори, що були близько розташовані на отриманій мапі, виявляються близькими і в початковому просторі.
Початкова множина об’єктів поділяється на незалежні класифікаційні угруповання з використанням однієї з обраних ознак у: а) змішаному методі в) фасетному методі б) ієрархічному методі г) немає вірної відповіді - 33 - 9.

Зупинимося докладніше на двох типах даних: впорядкованих і невпорядкованих.
Представлення інформації, що є повністю підготовленою для прийняття рішення; 1.3.1.

Невпорядковані дані потрібні для задач, де часовий чинник не має значення, наприклад, оцінка кредитоспроможності, діагностика, сегментація споживачів.
Масив є основною структурною одиницею при автоматизованій обробці інформації, зокрема при запису даних в пам’ять машини.