73c3e671

Новости информационных технологий 2017


3.5.
Останній підхід пов’язаний з автоматизацією обробки інформації, що вимагає її структурування і формалізації опису.

В порівнянні з аналоговими, основною перевагою електронних джерел інформації є їх оперативність ізростаючамасовість (наочний приклад – інформація в мережі Інтернет).
Форма реквізиту включає найменування і структуру (формат).

Якщо задача не може бути зведена до відомого типу, то розробляється новий тип нейронної мережі.
Дерево цілей описує проблему в цілому і служить основою структуризації даних, що використовуються при вирішенні даної проблеми.