73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Найбільш поширеними кодами є американський Універсальний товарний код UPC (Universal Product Code) і Європейська система кодування - 28 - EAN (European Article Numbering) з товарними номерами EAN-13, EAN- 8, UPC-A, UPC-E і 14-розрядним кодом транспортного упакування ITF-14.
За характером взаємозв’язків елементів усі структури даних можна поділити на лінійні та нелінійні.

Об’єктом обробки інформаційної технології є: а) інформація в) символи б) знання г) дані 6.
► Охарактеризуйте роль поняття ЖЦ в технології ► Етапи життєвих циклів.

Нейронні мережі можуть ефективно використовуватись для розв’язання задач прогнозування на основі аналізу часових рядів; ідентифікації об’єктів і класифікації; оптимізації.
Через це зміна хоча б однієї ознаки приводить до перерозподілу класифікаційних угруповань.