73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Масовому - 36 - поширенню інформації сприяла поява і розвиток книгодрукування.
Структура і властивості економічної інформації Структурування інформації пов’язане з необхідністю її зберігання, обробки чи передачі.

KDD включає етапи підготовки даних, вибору інформативних ознак, очищення даних, застосування методів видобування знань, кінцевої обробки даних, інтерпретації отриманих результатів.
Для дослідження процесів різної природи дані повинні бути підготовлені спеціальним чином.

Контрольне число визначається за допомогою відповідних математичних операцій з попередніми цифрами коду.
Тому реквізити бувають двох видів: реквізити-ознаки та реквізити-основи (реквізити-величини).