73c3e671

Новости информационных технологий 2017


забезпечення максимальної простоти взаємодії користувача з ПК; 1.4.2.
Найчастіше використовуються три: ієрархічна, мережева (сіткова) та реляційна.

Класифікатор складається з 32 класів і 223 підкласів, що охоплюють різні види товарів.
Представлення інформації з максимальною (оптимально узгодженою з часом прийняття) швидкістю рішень; 1.3.

Як і для матеріального виробництва, різний інформаційний продукт можна отримати, застосовуючи різні технології до вхідної інформації.
Часто при видобуванні знань основну увагу приділяють механізмам аналізу даних, не враховуючи важливість попередньої обробки та очищення даних.