73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Кластеризація може використовуватися для сегментації і побудови профілів клієнтів (покупців).
Визначення поняття технології Словник іншомовних слів визначає технологію як сукупність способів переробки матеріалів, виготовлення виробів і процеси, що супроводжують ці види робіт.

Під час функціонування HTM-системи кожний вузол здатний складати і оптимізувати набір з n векторів, які відповідають характерним поєднанням з поступаючих у нього сигналів.
При цьому суттєве значення має швидкість проходження відповідних процесів згідно із вказаною схемою.

Отже, зміст цього поняття одержав інший напрям і розглядається як об’єкт комерції та автоматизації.
З розвитком суспільства його об’єм лише зростає.