73c3e671

Новости информационных технологий 2017


У відповідності з низхідним методом моделювання теоретичні положення ґрунтуються на відтворенні зовнішніх проявів інтелектуальної поведінки індивідуума.
Практика використання інформаційних технологій для моделювання та автоматизації підтримки прийняття рішень в управлінні соціально- економічними процесами тісно пов’язана із постійним розв’язанням задач аналізу значних обсягів інформації.

Інформація, що міститься в коді, може бути надрукована в явному вигляді під кодом (розшифрування).
Найважливішими характеристиками інформації є точність, достовірність, повнота, актуальність, оперативність.

Коли після перевірки питання формується певний паттерн, який відсутній у наявному контексті, то передбачення не справджується, формується негативна відповідь і похибка привертає особливу увагу особи.
Система класифікації може бути подана переліком незалежних фасетів (списків), які містять значення ознак класифікації.