73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Схема еволюції знань Вигляд узагальненого життєвого циклу наведено на рис.1.4 та рис.1.5.
Комерційна інформація як підвид економічної інформації, є предметом купівлі-продажу з метою отримання прибутку.

Всі вони можуть успішно використовуватися на практиці для - 45 - автоматизації обчислень у електронних таблицях, в тому числі для аналізу інформації.
Інформаційні процеси поділяють на: (позначте декілька пунктів, якщо потрібно) а) процес циркуляції в) процес переробки б) процес знищення г) процес здобуття 8.

Операції, які здійснюють над інформацією, можна об’єднати у п’ять груп: збір, передача, зберігання, перетворення і споживання.
При дуже великій кількості вузлів дерево стає важким для сприйняття.