73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Під процесом будемо розуміти сукупність дій, які спрямовані на досягнення певної мети.
Стисло розглянемо кроки, що виконуються на кожному етапі KDD (рис.4.3).

Під процесом будемо розуміти сукупність дій, які спрямовані на досягнення певної мети.
Послідовна зміна станів, стадій розвитку, сукупність дій, це: а) виробничий процес в) технічний процес б) технологічний процес г) дослідницький процес 6.

У відповідності до фаз він представляється наступними інформаційними процесами: 1) збір і реєстрація даних; 2) передача даних; 3) переробка та збереження даних; 4) підготовка даних для оцінки та інтерпретації; 5) пошук даних відповідно до запиту; 6) трансформація знань через інформацію в дані.
Перевагами цих програмних засобів є відкрита ліцензія на використання і, відповідно, відсутність витрат на програмне забезпечення та широкі можливості.