73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Є мережа магазинів роздрібної торгівлі.
Достовірність інформації визначається її властивістю відображати реально існуючі об’єкти з необхідною точністю.

Одною з найпоширеніших форм кодування є штрихове кодування.
Однією з найважливіших вимог до методології проектування інформаційної технології є забезпечення динамічності її структури і функцій.

- 26 - Штрихове кодування.
Умовно-постійною є інформація, яка залишається незмінною певний, відносно великий проміжок часу (розклад руху поїздів, асортимент продукції, яку випускає фірма).