73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Про чинники можна скласти оцінку іза непрямими ознаками.
Слабоструктуровані задачі містять як кількісні, так якісні змінні, для них можна частково розробити структуровані процедури знаходження рішень.

І відповідно, будь-яка людина за результатами роботи такої системи буде обов’язково чимось хвора.
Інформація заноситься в базу за різного роду експертними оцінками працівниками організації.

Розглянемо декілька наступних прикладів.
Структуровані задачі містять кількісні та якісні змінні, підлягають формалізації, яка нескладно реалізується.