73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Засоби макропрограмування значно розширюють можливості обробки даних, автоматизують окремі процедури і полегшують роботу користувача.
Прикладом файлу може бути сукупність записів про колір пікселів, що складають зображення.

Технологічні, виробничі та інформаційні процеси Для визначення відмінностей інформаційного процесу від інших процесів, наведемо наступні означення: Технологічний процес – це послідовна зміна станів, стадій розвитку, сукупність дій Виробничий процес – це сукупність взаємозв’язаних операцій і перетворень ресурсів, спрямованих на виготовлення певної продукції Цілеспрямовані процеси можна представити у вигляді схеми: Технологічні процеси автоматичні процеси програмована технологія професійно-технічна технологія науково-технічна технологія науково-дослідна технологія хаотичні процеси Рис.1.1.
Можна виділити такі види економічної інформації: прогнозна, планово- договірна, облікова, нормативна, довідкова.

Швидкий розвиток комп’ютерної техніки породжує нові форми і методи обробки, зберігання і передавання інформації.
Комерційна інформація як підвид економічної інформації, є предметом купівлі-продажу з метою отримання прибутку.