73c3e671

Новости информационных технологий 2017


У своїй праці [Hawkins J., Blakeslee S.
Але вони не здатні формувати емоції, які характерні для людини, та й для деяких тварин з родини ссавців.

Зупинимося докладніше на двох типах даних: впорядкованих і невпорядкованих.
Початкова множина об’єктів поділяється на незалежні класифікаційні угруповання з використанням однієї з обраних ознак у: а) змішаному методі в) фасетному методі б) ієрархічному методі г) немає вірної відповіді - 33 - 9.

Ключові слова Інформаційна технологія, комп’ютерна інформаційна технологія, дерево цілей, декомпозиція, дерево рішень, засоби обробки інформації, інформаційно-технологічна система, інформаційно-технологічний процес, технологія автоматизації аналізу інформації.
Число договірних держав Угоди становить 42.