73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Так, за його прямої участі були створені компанії Palm Computing та Handspring, які виготовили КПК PalmPilot та смартфон Treo.
Розроблені на сьогодні HTM-системи здатні запам’ятовувати і передбачати.

Сума елементів підмножин кожного рівня дорівнює кількості елементів усієїмножини, що беруть участь у класифікації.
Організація даних у базі характеризується певною структурою, тобто формою ї способом їх впорядкування.

Так одержується прогноз – на вхід подається модель хронології продажів.
Обмін інформацією між двома і більше суб’єктами представляє собою комунікацію.