73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Впорядковані дані потрібні для вирішення задач прогнозування – коли визначають хід того чи іншого процесу в майбутньому на основі наявних хронологічних даних.
► Різновиди технологічних процесів.

Агрегати даних і записи реалізуються на практиці шляхом організації списків, черг, стеків, таблиць.
Процес еволюції знань не містить: а) пояснення в) правила виводу б) проміжні знання г) інформації Запитання і завдання для обговорення та самоперевірки: ► Технологія: означення, вимоги та результат.

relevant – доцільний, той, що стосується справи) – відомості щодо певної людини, проблеми, мети, терміну тощо.
У відповідності до фаз він представляється наступними інформаційними процесами: 1) збір і реєстрація даних; 2) передача даних; 3) переробка та збереження даних; 4) підготовка даних для оцінки та інтерпретації; 5) пошук даних відповідно до запиту; 6) трансформація знань через інформацію в дані.