73c3e671

Новости информационных технологий 2017


- 35 - Ця інформація нової якості називається інформаційним продуктом.
Операційна об’єднує операції обробки даних та їх передачі.

3.4.
Для економічних задач використовують термін сегментація; регресія, у тому числі і задача прогнозування.

Ці елементи називають інформаційними одиницями.
Дерево рішень складається з вузлів, де проводиться перевірка умови, і листя – кінцевих вузлів дерева, що вказують на клас (вузлів рішення): - 41 - Освіта вища спеціальна середня так ні ні ні так так Наявність нерухомого майна Надати креди Відмовити Надати кредит Вік > 40 Дохід > 2000 грн/міс ...