73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Інформація заноситься в базу за різного роду експертними оцінками працівниками організації.
Система класифікації і кодування повинна мати необхідний резерв для внесення нових номенклатур без зміни структури класифікатора.

Спостерігається стійка тенденція зростання кількості електронних видань, які розповсюджуються через мережу Інтернет.
Ієрархічний метод класифікації.

Реквізит-основа (сума, дата, ціна) розкриває абсолютне або відносне кількісне значення реквізиту-ознаки.
забезпечення максимальної простоти взаємодії користувача з ПК; 1.4.2.