73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Розрізняють форму і значення реквізитів.
- 12 - 3.

Тому клієнтів зручно об’єднати в групи – сегменти з однорідними ознаками (групами ознак).
Етапи KDD Трансформація, нормалізація даних.

З розвитком суспільства його об’єм лише зростає.
Життєвий цикл об’єктів технології передбачає їх наступну трансформацію: інформація ↔ дані, дані ↔ знання та знання ↔ знання, що складає інформаційний процес.