73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Отже, зміст цього поняття одержав інший напрям і розглядається як об’єкт комерції та автоматизації.
Видобування знань.

В загальному випадку є висока вірогідність того, що випадковий чинник зробить вирішальний вплив на результат.
Структуру економічної інформації визначає її будова, відокремлення тих чи інших елементів.

Оскільки результатом технології є не лише продукти, але і послуги, то поняття технології визначається як: Технологія – комплекс наукових та інженерних знань, втілених в способах і засобах праці, наборах матеріально-речових факторів виробництва, видах їх поєднання для створення певного продукту або послуги До сучасної технології висуваються наступні вимоги: високий ступінь поділу процесу на стадії (фази);• системна повнота (цілісність) процесу, який повинен включати• весь набір елементів, що забезпечують необхідну завершеність дій людини в досягненні поставленої мети; регулярність процесу і однозначність його фаз, що дозволяють• застосовувати середні величини при охарактеризуванні цих фаз, а отже їх стандартизації і уніфікації; технологія є нерозривно пов’язаною із процесом – сукупністю• дій, які виконуються в часі; технологічний процес здійснюється в штучних системах,• створених для забезпечення реалізації певних потреб.
► Опишіть інформаційно-технологічний процес та його властивості.