73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Як правило, вибирають один з наступних видів – число, рядок, дата, логічна змінна (так/ні).
Загалом, нейронні мережі характеризуються такими факторами: структура мережі;• процес пошуку (метод пересилання інформації з входу на вихід);• метод навчання мережі.• Вибір топологічної структури мережі здійснюється у відповідності із особливостями і складністю розв’язуваної задачі.

Основою цього процесу є методи, що дозволяють знаходити закономірності і знання.
Так можна інтерпретувати поняття технології в широкому сенсі.

При цьому кожна підгрупа належить лише одній групі (вищій за ієрархією).
Однією з принципових особливостей інформаційного процесу є участь людини.