73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Страсбурзьку угоду про Міжнародну патентну класифікацію було укладено в 1971 р.
2.

Це нейронні мережі, дерева рішень, алгоритми кластеризації, виявлення асоціацій, тощо.
Елементарною складовою технологічної операції є: а) предметна область в) технологічний модуль б) технологічний процес г) інформаційна технологія - 48 - Запитання і завдання для обговорення та самоперевірки: ► Що таке інформаційна технологія? ► Етапи розвитку комп’ютерних інформаційних технологій.

Опис класифікаційних угруповань, кодових позначень та найменувань об’єктів міститься в документі, який називається класифікатором.
– відвідують магазин для купівлі• товарів сімейного користування.