73c3e671

Новости информационных технологий 2017


- 11 - 1.4.
► Наведіть приклади хаотичного та автоматичного технологічних процесів.

Між створеними групами встановлюється певна ієрархія.
Створення вузла описується вектором з n скалярних величин, які у сумі дорівнюють одиниці, що відповідає - 60 - достовірності кожної з гіпотез.

Класифікатор – офіційний документ, що містить систематизований перелік назв і кодів класифікаційних угруповань або об’єктів класифікації Класифікатор є чітким вираженням класифікації і кодування.
Поле – множина символів, яка створює мінімальний семантичний елемент масиву.