73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Дерево декомпозиції цілей Основною метою інформаційної технології вважається повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів.
Вони можуть створюватись, знищуватись, багаторазово використовуватись.

Для забезпечення повноцінного і ефективного обміну інформацією як всередині інформаційної системи, так і між різними інформаційними системами, автоматизації роботи з даними різних типів, необхідно уніфікувати та стандартизувати форму представлення інформації без зміни її змісту, для чого служить система класифікації і кодування, причому кодування є засобом вираження елементів класифікації.
► Опишіть методи появи нових знань.

забезпечення ефективної оцінки і відбору даних з врахуванням їх цінностей (мінімізація прагматичного шуму); 1.4.
Неперервне спостереження за рухом об’єктів допомагає HTM-системі пов’язати разом їх різноманітні ракурси.