73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Однорідні реквізити-ознаки об’єднуються у номенклатуру (наприклад, номенклатура товарів).
У найближчій перспективі очікується поява спеціальних нейрочипів, які реалізують функціональність HTM-систем на апаратному рівні.

Інформація виникає або при інтерпретації даних користувачем, або при передачі знань між користувачами чи при перетворенні знань у дані.
Це можна зробити за допомогою лінійної регресії або нейронних мереж.

Приклад ієрархічної системи класифікації студентів: код вузу (001: Європейський університет, 002: університет ім.
Інформація виникає або при інтерпретації даних користувачем, або при передачі знань між користувачами чи при перетворенні знань у дані.