73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Існує два способи отримання знань: документальний і експертний.
► Охарактеризуйте підсистеми інформаційно-технологічної системи.

Знищення, з точки зору життєвого циклу даних, не представляє інтересу, оскільки причиною видалення є втрата інформативності даних.
Принципи функціонування автоматичних засобів видобування знань Для аналізу і розв’язання задач різного характеру, в тому числі і економічних, сучасні інформаційні технології пропонують широкий спектр засобів прийняття рішень – людино-машинні інтерактивні системи, які дозволяють особам, що приймають рішення, використовувати дані, знання, об’єктивні чи суб’єктивні моделі.

relation – відношення).
та втілена у моделі штучного нейрона і принципах побудови штучних нейронних мереж, що здатні до навчання.