73c3e671

Новости информационных технологий 2017


KDD включає етапи підготовки даних, вибору інформативних ознак, очищення даних, застосування методів видобування знань, кінцевої обробки даних, інтерпретації отриманих результатів.
Алгоритм функціонування мап, що самоорганізуються, єоднимз варіантів кластеризаціїбагатовимірнихданих.

За характером взаємозв’язків елементів усі структури даних можна поділити на лінійні та нелінійні.
За рахунок цього SOM можна вважати одним з методів проекції багатовимірного простору в простір з більш низькою розмірністю.

Інтелектуальні технології обробки економічних даних 4.1.
т.п.