73c3e671

Новости информационных технологий 2017


До складу понять штучного інтелекту сьогодні відносять нейронні мережі, нечітку логіку, експертні системи, комп’ютери п’ятого покоління, системи моделювання мислення, тощо.
Впорядкованість рядків не є обов’язковою.

Представлення інформації з максимальною (оптимально узгодженою з часом прийняття) швидкістю рішень; 1.3.
Цілком таємна інформація є доступною чітко обмеженій групі осіб з відповідними повноваженнями.

Схема життєвого циклу знань Цей цикл є найбільш складним, оскільки процеси перетворення знань є мало вивченими.
Інформація є одним з видів ресурсів, які використовуються людиною в трудовій діяльності: Інформаційний ресурс – організована сукупність документованої інформації, відомостей, даних і знань, яка призначена для задоволення інформаційних потреб споживача - 17 - На відміну від інших (матеріальних) ресурсів, інформаційний ресурс є практично невичерпним.