73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Для даної класифікації важливим є неповторюваність ознак.
Існує гіпотеза, що відповідні зони зосереджені не лише в кортексі, а й у інших частинах головного мозку.

Така система передбачень працює згідно зі схемою: питання – перевірка – відповідь.
Можна відокремити такі етапи розвитку комп’ютерних інформаційних технологій: етап машинних ресурсів (впровадження ЕОМ, програмування в• кодах машин); етап програмування (мови програмування, пакетна обробка);• етап нових інформаційних технологій, який характеризується• появою ПЕОМ (персональних ЕОМ чи скорочено ПК – персональний комп’ютер), комп’ютерних мереж, АРМів (автоматизованих робочих місць), баз даних, OLAP-технології (динамічний аналіз даних), Інтернет-технологій, тощо.

Для цього у навчальному посібнику проаналізовано етапи створення ІС та моделі її життєвого циклу, включно з архітектурою.
Технологія в перекладі з грецької (techne) – мистецтво, майстерність, вміння, що є процесами.