73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Це можуть бути сегменти по сфері діяльності, по географічному розташуванню.
Доцільно розглядати цикл – “дані – інформація – знання”, чітко розмежовуючи семантику компонент циклу і відношення між ними, що дозволяє представити загальну основу інформаційної технології та її сутність в різних предметних областях.

В алгоритмі SOM всі нейрони (вузли, центри класів) впорядковані в деяку структуру, як правило – двовимірну сітку.
Форма реквізиту включає найменування і структуру (формат).

Це може бути достатньо дорогим способом, проте, такий варіант збору даних не виключений.
Штучний нейрон складається з входів (синапсів), суматора, нелінійного перетворювача і виходу (аксона).