73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Масовому - 36 - поширенню інформації сприяла поява і розвиток книгодрукування.
Для цього служить система класифікації і кодування, причому кодування є засобом вираження елементів класифікації.

Однорідні реквізити-ознаки об’єднуються у номенклатуру (наприклад, номенклатура товарів).
► Які є елементи логічного структурування економічної інформації? ► Що таке реквізит-основа і реквізит-ознака? ► Що розуміється під структурою даних? ► Елементи фізичного структурування економічної інформації.

Найпоширеніші моделі баз даних – реляційні.
Знак або сукупність знаків, які використовуються для характеристики об’єкта класифікації, це: а) код в) алфавіт б) шифр г) фасет 11.