73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Вони здатні до адаптивного навчання шляхом реакції на позитивні і негативні дії.
Обмін інформацією між двома і більше суб’єктами представляє собою комунікацію.

Ця послідовність не описує певний алгоритм або математичний апарат, не залежить від наочної області.
У своїй праці [Hawkins J., Blakeslee S.

В таких випадках ситуація вважається статичною і тому інформація про те, що одна подія відбулась раніше, буде неістотною.
Кількість значень ознаки класифікації - 23 - визначає кількість класифікаційних угруповань, які можуть бути створені при розподілі множини об’єктів за цією ознакою.