73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Резюме Обов’язкова вимога до інформації полягає в наявності її носія, джерела і приймача, а також встановленого каналу зв’язку між ними.
Система класифікації визначається і характеризується ознаками класифікації і методом класифікації.

Виникнення нових гіпертекстових технологій стало можливим завдяки здешевленню вартості ПК і широкому їх охопленню глобальними комп’ютерними мережами.
jabberwacky.com/chatjoan), яка побудована як самонавчальна система, яка формує репліки з бази даних, яка наповнюється під час розмов з людьми.

Ними можна закодувати невеликий обсяг інформації (20-30 символів; як правило, цифр).
не дає змоги агрегувати об’єкти за будь-яким раніше не• передбаченим довільним поєднанням ознак.