73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Одним із прикладів практичного застосування HTM-систем може служити демонстраційний додаток Pictures, що призначений для розпізнавання образів.
В життєвому циклі інформації за фазою використання одразу слідує фаза її знищення.

Інформація заноситься в базу за різного роду експертними оцінками працівниками організації.
Інформація – довільні відомості про подію, сутність чи процес, що є об’єктом операцій сприйняття, перетворення, зберігання, використання та передачі Інформація використовується у всіх галузях людськоїжиттєдіяльності; будь-який взаємозв’язок і координація дій є можливими тільки завдяки інформації.

Деякі задачі потребують доповнення даних певною апріорною інформацією.
Зупинимося докладніше на двох типах даних: впорядкованих і невпорядкованих.