73c3e671

Новости информационных технологий 2017


З 2005 р.
Завдяки використанню штрих-кодів автоматизовані системи обліку та контролю руху товарів можуть виконувати операції в реальному часі, проводити маркетингові дослідження.

Організація даних у базі характеризується певною структурою, тобто формою ї способом їх впорядкування.
Структура і властивості економічної інформації Структурування інформації пов’язане з необхідністю її зберігання, обробки чи передачі.

Створення вузла описується вектором з n скалярних величин, які у сумі дорівнюють одиниці, що відповідає - 60 - достовірності кожної з гіпотез.
1.4.1.