73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Така система передбачень працює згідно зі схемою: питання – перевірка – відповідь.
Якщо немає можливості збільшити кількість даних, то зменшується кількість чинників, що відбираються за ступенем впливу.

Основними завданнями сучасних IT є: досягнення універсальності методів комунікацій;• підтримка систем мультимедіа• максимальне спрощення засобів спілкування в системі “людина –• ПК”.
Практика використання інформаційних технологій для моделювання та автоматизації підтримки прийняття рішень в управлінні соціально- економічними процесами тісно пов’язана із постійним розв’язанням задач аналізу значних обсягів інформації.

Проведення незалежних маркетингових досліджень і аналогічних заходів щодо збору даних.
Між створеними групами встановлюється певна ієрархія.