73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Це найменша інформаційна одиниця, з якої утворюється самостійний документ.
1.3.

Проте використання електронних видань має свої проблеми, такі як захист інтелектуальної власності, мінімізація розмірів видання для швидкого розповсюдження через комп’ютерні мережі та зберігання на цифрових носіях, уніфікація видавничих форматів.
Вхідна інформація, ідея програмна реалізація Захист Загрози плагіат копіювання модифікація знищення піратство хакерство модифікація нанесення шкоди Зовнішнє середовище створення Інформаційний продукт Документація Програмний продукт Рис.3.2.

1.2.
Забезпечення повною інформацією для прийняття рішень; 1.2.