73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Опис класифікаційних угруповань, кодових позначень та найменувань об’єктів міститься в документі, який називається класифікатором.
Структура інформаційної технології.

Масив є основною структурною одиницею при автоматизованій обробці інформації, зокрема при запису даних в пам’ять машини.
Символ – це найпростіший елемент даних, сигнал інформації (літера, цифра, знак), який окремо не має змісту.

Поняття економічної інформації ВЗаконіУкраїни “Проінформацію” визначенонаступні видиінформації: статистична інформація;• адміністративна інформація;• масова інформація;• інформація про діяльність державних органів влади та органів• місцевого і регіонального самоврядування; правова інформація;• інформація про особу;• інформація довідково-енциклопедичного характеру;• соціологічна інформація.• Існують інші способи класифікації інформації.
Перетворення “інформація – знання” залежить лише від бази знань користувача.