73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Нові концепції у теорії штучного інтелекту На сьогоднішній день штучний інтелект (Artifi cal Intelligence, AI) залишається одним із найбільш перспективних і нерозкритих напрямків розвитку інформаційних управляючих систем та технологій.
Це можуть бути сегменти по сфері діяльності, по географічному розташуванню.

Різні думки вчених існують також стосовно одного з ключових понять кібернетики – самосвідомості.
При достатньо великій кількості клієнтів неможливо розробити для кожного індивідуальний підхід.

Кодування об’єктів класифікації Кодування представляє собою процес присвоєння коду об’єкту класифікації.
Запис – пойменована сукупність полів, об’єднаних за змістовним принципом.