73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Кількість електронних видань поступово наближається до кількості друкованих.
Показники є основними одиницями інформації, за допомогою яких формуються бази даних.

Між цими основними класами процесів існує низка проміжних.
До цієї групи входять 40% від всіх покупців; Змішані покупці (сегмент 4).

Класифікатор – офіційний документ, що містить систематизований перелік назв і кодів класифікаційних угруповань або об’єктів класифікації Класифікатор є чітким вираженням класифікації і кодування.
З погляду логіки управління та розміщення інформації на носіях - 19 - розрізняють логічну та фізичну структуру даних.