73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Цифрові технології дедалі ширше завойовують і сучасну видавничу справу.
Якщо відповідь позитивна, здійснюється перехід до правого вузла наступного рівня; потім знову слідує питання, пов’язане з відповідним вузлом і т.д.

Структуровані задачі містять кількісні та якісні змінні, підлягають формалізації, яка нескладно реалізується.
Важливою вимогою є стабільність кодів.

Зазначені вище властивості визначають характеристики технологічних процесів: поділ процесу на внутрішні взаємозв’язані стани, фази, операції,• що забезпечують оптимальну або близьку до оптимальної динаміку розвитку процесу, а також визначають раціональні межі вимог до персоналу, що працюватиме з даною технологією; координування і поетапне виконання дій та операцій,• спрямованих на досягнення необхідного результату, причому послідовність дій базується на логіці функціонування і розвитку визначеного процесу; однозначність виконання наявних в технології процедур і• операцій, що є неодмінною і вирішальною умовою досягнення результатів у відповідності з визначеними для цього нормами і нормативами.
Підготовка початкового набору даних, у тому числі з різних джерел, вибору значущих параметрів, тощо.