73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Цифрові технології дедалі ширше завойовують і сучасну видавничу справу.
- 4 - Тенденція об’єднання комп’ютерів у мережі на сьогоднішній день набула завершеного вигляду, що втілилось у активний розвиток ІТ комп’ютерних мереж і, в тому числі, всесвітньої мережі Інтернет, а також галузі електронної комерції.

Особливої актуальності аналіз - 44 - інформації набуває при потребі прийняття рішень для управління різними процесами.
Сукупність - 29 - класифікаторів утворює систему класифікації і кодування (основа для аналізу та моделювання інформаційних потоків, складова частину інформаційного забезпечення автоматизованих ІС).

Кожен вузол дерева характеризується підтримкою і достовірністю: підтримка – загальна кількість прикладів, що класифіковані• певним вузлом дерева.
ІТП складаються з підпроцесів, що об’єднані в структури необхідної складності.