73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Від глибини класифікації та кількості створених на кожному рівні угруповань залежить ємність.
Прикладом такої закономірності служить правило, яке вказує, що з події X випливає подія Y.

Існує декілька моделей даних, які становлять основу інформаційних систем.
Збір і систематизація даних Дані представляють собою спосіб представлення, збереження та елементарних операцій обробки інформації.

Проведення незалежних маркетингових досліджень і аналогічних заходів щодо збору даних.
Проведений аналіз структури ІТ у посібнику дозволяє трактувати технологію як сукупність процесів, що використовують засоби та методи накопичення, обробки і передачі первинної інформації для отримання інформації нової якості про стан об’єкту, процесу або явища (інформаційного продукту).