73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Спостерігається стійка тенденція зростання кількості електронних видань, які розповсюджуються через мережу Інтернет.
- 16 - 2.

В ієрархічній системі класифікації на будь-якому рівні підмножини елементів не повинні перетинатися.
Для створення штрихових кодів та етикеток або ярликів із штрих-кодовими позначками розроблені спеціальні програми.

забезпечення надійного доступу до інформації (мінімізація синтаксичних і семантичних шумів); - 40 - 1.3.2.
Серед методів першої групи в економіці поширені методи математичної статистики, що вирішують спектр задач, проте не дозволяють знаходити і видобувати знання з масивів даних.