73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Програмне забезпечення Numenta працює за принципами самонавчальної штучної нейронної мережі.
Якщо немає можливості збільшити кількість даних, то зменшується кількість чинників, що відбираються за ступенем впливу.

...
Тому для ефективного вивчення ІТ- галузі необхідний усесторонній підхід, який дозволить об’єднати та узагальнити відомості ряду навчальних дисциплін, таких як “Комп’ютерні мережі та телекомунікації”, “Інформаційні системи і технології” та “Сучасні Інтернет-технології”.

Страсбурзьку угоду про Міжнародну патентну класифікацію було укладено в 1971 р.
Визначити спосіб представлення (формалізувати) деякі дані буває легко – наприклад, об’єм продажів в гривнях – це певне число.