73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Алезадачапрактичноговтіленнярозробленоїметодикивиявиласьскладною і була розв’язана тільки через 20 років американським нейрофізіологом Ф.Розенблаттом в роботі 1962 р.
Інформація може бути внутрішньою або зовнішньою по відношенню до певного об’єкта, вхідною або вихідною: внутрішня інформація циркулює лише всередині організації чи установи; зовнішня надходить від інших об’єктів.

Користувачі – це не окремі працівники, які обслуговують певну інформаційну технологію, а вся система загалом.
та втілена у моделі штучного нейрона і принципах побудови штучних нейронних мереж, що здатні до навчання.

Результатом технології є: (позначте декілька пунктів, якщо потрібно) а) продукти в) сировина б) документація г) послуги 5.
Це можна зробити за допомогою лінійної регресії або нейронних мереж.