73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Інформація може бути внутрішньою або зовнішньою по відношенню до певного об’єкта, вхідною або вихідною: внутрішня інформація циркулює лише всередині організації чи установи; зовнішня надходить від інших об’єктів.
Фаза використання даних не містить етапу: а) аналізу в) пошуку б) інтерпретації г) обробки 3.

Декомпозиція основної мети включає: 1.1.
Стисло розглянемо кроки, що виконуються на кожному етапі KDD (рис.4.3).

Ними можна закодувати невеликий обсяг інформації (20-30 символів; як правило, цифр).
Прикладом програмного забезпечення з інтелектуальними здіб- ностями може служити програма “Бармаглот” Ролло Карпентера (www.