73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Відкриті джерела.
Питання мають вигляд “Значення параметра А більше Б?”.

Дані представляються у вигляді довільного графу в: а) реляційній моделі в) ієрархічній моделі б) моделі сіткових баз г) немає вірної відповіді 3.
2.5.

Алезадачапрактичноговтіленнярозробленоїметодикивиявиласьскладною і була розв’язана тільки через 20 років американським нейрофізіологом Ф.Розенблаттом в роботі 1962 р.
Облікові системи.