73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Ефективність роботи з клієнтами підвищується за рахунок обліку їх персональних переваг.
Кожна з цих рубрик супроводжується символом, який привласнюється національним чи регіональним відомством промислової власності, що публікує патентний документ.

- 46 - Резюме Інформаційна технологія – сукупність процесів, що використовує засоби та методи накопичення, обробки і передачі первинної інформації для отримання інформаційного продукту (інформації нової якості про стан об’єкту, процесу або явища).
Це також означає слабку залежність вихідних даних від вхідних.

Система класифікації може бути подана переліком незалежних фасетів (списків), які містять значення ознак класифікації.
Однією із важливих дій при цьому є визначення способу представлення даних.