73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Немає чітких переваг при купівлі• певного виду товарів.
т.п.

Тому в класифікаторах, побудованих за ієрархічним методом, мають передбачатися значні резервні ємності.
Тестові завдання 1.

- 12 - 3.
Знищення, з точки зору життєвого циклу даних, не представляє інтересу, оскільки причиною видалення є втрата інформативності даних.