73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Топологія мережі відображує ієрархічну природу існуючої реальності подібно до того, як це здійснює наша свідомість, постійно деталізуючи оточуючу дійсність на сукупність складових.
У відповідності з низхідним методом моделювання теоретичні положення ґрунтуються на відтворенні зовнішніх проявів інтелектуальної поведінки індивідуума.

Як правило, записи, що входять у файл, мають однакову структуру.
При штрих-кодуванні такожможуть використовуватись алфавітно-цифрові коди і коди безфіксованої довжини.

Відкриті джерела.
Рис.3.4.