73c3e671

Новости информационных технологий 2017


- 53 - Нейронні мережі недоцільно застосовувати у таких випадках: для задач, що мають точний аналітичний алгоритм розв’язання;• у випадку потреби високої точності результатів;• для задач, розв’язання яких вимагає багатоетапних логічних• висновків і тверджень; для задач, в яких використовується символьне представлення;• для задач, які можуть бути розв’язані засобами з меншою• собівартістю застосування.
Вони можуть створюватись, знищуватись, багаторазово використовуватись.

У навчальному посібнику стисло викладено відомості про базові мережні технології, протоколи та сервіси, механізми пошуку, електронні платіжні системи.
Користується класифікатором понад 100 країн.

Існує два способи отримання знань: документальний і експертний.
Збір і систематизація даних Дані представляють собою спосіб представлення, збереження та елементарних операцій обробки інформації.