73c3e671

Новости информационных технологий 2017


Обмін інформацією між двома і більше суб’єктами представляє собою комунікацію.
Класифікатор складається з 32 класів і 223 підкласів, що охоплюють різні види товарів.

Характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг: а) матеріальна інформація в) споживча інформація б) економічна інформація г) виробнича інформація 7.
Впорядкованість рядків не є обов’язковою.

Ступінь подібності об’єктів характеризує точність кластеризації.
До агрегату даних можуть належати як елементи, так і інші агрегати даних.